Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat (DUSI) de l'àrea urbana de Benicarló - Vinaròs

La nova formulació de la Política de Cohesió de la Unió Europea per al període 2014-2020 té com a objectiu contribuir al compliment dels objectius que, en el marc de l'Estratègia Europa 2020, la Unió ha fixat a l'àmbit del creixement i l'ocupació, el canvi climàtic, la dependència energètica i la inclusió social. Aquests objectius es resumeixen en el subtítol de la pròpia Estratègia: "Una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador".

Els Ajuntaments de Benicarló i Vinaròs, en el seu compromís per vetllar i garantir la sostenibilitat dels seus municipis, han unit els seus esforços per a elaborar una Estratègia conjunta de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat, la qual ha sigut resultat de la participació activa dels ciutadans, que ha permès definir que actuacions dur a terme en diferents àmbits.

L'Estratègia està cofinançada en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020. L'import total d'actuacions a executar en el marc d'esta Estratègia ascendeix finalment a 20.000.000 euros, dels quals 10.000.000 euros provenen del dit fons comunitari.