Contacte

Adreça postal:

Carrer de Ferreres Bretó, 10

12580 Benicarló (Castelló)

NIF: P-1202700-I

Telèfon: 964 470 050

Fax: 964 475 908

Telèfons directes dels Serveis Municipals

Adreces de correu electrònic:

correu.afic@benicarlo.org  Agència per al Foment d'Iniciatives Comercials
correu.agricultura@benicarlo.org  Agricultura
correu.alcaldia@benicarlo.org  Alcaldia
correu.amics@benicarlo.org  AMICS
correu.aodl@benicarlo.org  Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local
correu.arxiu@benicarlo.org  Arxiu
correu.aviva@benicarlo.org  Aviva. Agència de Promoció del Valencià
correu.biblioteca@benicarlo.org  Biblioteca Municipal
ciaj@benicarlo.org  Centre d'Informació i Assessorament Juvenil
correu.conservatori@benicarlo.org  Conservatori Municipal de Música
correu.contractacio@benicarlo.org  Contractació Administrativa
correu.cultura@benicarlo.org  Cultura
correu.esports@benicarlo.org  Esports
correu.festes@benicarlo.org  Festes
correu.gestio.tributaria@benicarlo.org  Gestió Tributaria
correu.governacio@benicarlo.org  Governació
correu.informatica@benicarlo.org  Serveis Informàtics
correu.intervencio@benicarlo.org  Intervenció
correu.inspector@benicarlo.org  Inspector
correu.joventut@benicarlo.org  Joventut
correu.medi.ambient@benicarlo.org  Medi Ambient i Participació Ciutadana
correu.mucbe@benicarlo.org  Mucbe
correu.normalitzacio@benicarlo.org  Oficina Municipal de Normalització Lingüística
correu.oacse@benicarlo.org  Organisme Autónomo de Centres Socials
correu.obres@benicarlo.org  Obres
correu.omic@benicarlo.org  Oficina Municipal d'Informació al Consumidor
correu.participacio.ciutadana@benicarlo.org  Participació Ciutadana
correu.pgou@benicarlo.org  PGOU
correu.pio@benicarlo.org  PIO
correu.policia@benicarlo.org  Policia Local
correu.premsa@benicarlo.org  Premsa
correu.radio@benicarlo.org  Ràdio
correu.recaptacio@benicarlo.org  Recaptació
correu.recursos.humans@benicarlo.org  Recursos Humans
correu.seafi@benicarlo.org  Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i la Infància (SEAFI)
correu.serveis.socials@benicarlo.org  Centre Social Municipal La Farola. Serveis Socials Generals.
correu.secretaria@benicarlo.org  Secretaria
correu.tresoreria@benicarlo.org  Tresoreria
correu.turisme@benicarlo.org  Turisme
correu.up@benicarlo.org  Universitat Popular
correu.urbanisme@benicarlo.org  Urbanisme
correu.voluntariat@benicarlo.org  Centre de Voluntariat