Col·legis electorals

Districte Secció Ubicació
1 1 Pavelló Poliesportiu Municipal
1 2 Magatzem de la Mar
1 3 Edifici Gòtic - Antic Ajuntament
1 4 Acadèmia de Música
1 5 CEIP Francesc Catalan
2 2 MUCBE
2 3 MUCBE
3 1 Cambra Agrària
3 2 CEIP Marqués de Benicarló
3 3 Cambra Agrària
3 4 IES Ramón Cid (Local 1)
3 5 Auditori Municipal
3 6 Auditori Municipal (Local annex)
3 7 IES Ramón Cid (Menjador)

Ací trobareu la ubicació dels col·legis electorals.