Comerços

Belles arts, marcs, manualitats

 

ARTE MARCO PURA ROIG

Adreça: CARRER DE L'ABAD PERE BOQUÉS, 4

Telèfon: 964 460 941 

CEZANNE, TALLER D'ART

Adreça: CARRER DE CÀLIG, 5

Telèfon: 653 815 805 

e-mail: cezannetallerdart@gmail.com

MARCO STIL

Adreça: CARRER DE FERRERES BRETÓ, 16

Telèfon: 964 826 020